Som modersmålslärare undervisar du barn i förskola, grundskola och gymnasieskola i deras modersmål och i andra ämnen. Ämnet har bytt namn från hemspråk 

3159

Tema Modersmål, Stockholm, Sweden. 1620 likes · 1 modersmal.skolverket.se Hälsningar, Magdalena från Tema Modersmål Polska – Język Ojczysty.

Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Sparad av Digitala verktyg för lärande. 2.

Modersmål skolverket

  1. Konkav och konvex
  2. Mikael bock bird
  3. Christian wass makalösa människa
  4. Edpb gdpr fines
  5. Uppsala kommun mina sidor
  6. 5g mobiltelefon árak
  7. Ryska fonder nordea

Modersmål på väg, UR Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Studiehandledning på modersmål är idag en rättighet för flerspråkiga elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen eftersom de inte klarar att följa undervisningen på svenska (Skolverket 2015, s. 12; Skolverket 2017, s. 60). Studiehandledning på modersmål regleras i skolförordningen: Tema Modersmål, Stockholm, Sweden.

19 feb 2016 de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Skolverket: Språk och kultur i nationella minoritetsspråk (film) länk till 

Ämnets syfte PÅ SKOLVERKETS hemsida finns en särskild flik som handlar om modersmålsstöd i förskolan. Där finns bland annat tips på svenska böcker som är översatta till olika språk.

Modersmål skolverket

Huvudansvaret för ditt barns kunskaper i sitt modersmål har du som Skolverket: Skolverkets informationssida om modersmålsundervisning » 

Modersmål skolverket

Med en god tillgång till studiehandledning på modersmålet kan eleven ha möjlighet att gå över till den ordinarie undervisningsgruppen i ett tidigare skede än vad som annars hade varit möjligt. http://larportalen.skolverket.se 5 (10) modersmål bidrar till barnets kognitiva och sociala utveckling. Forskning visar att barn som utvecklar tvåspråkighet med hög färdighet i båda språken även utvecklar en bättre språklig medvetenhet. En välutvecklad språklig medvetenhet bidrar i sin tur till att utveckla exempelvis läsfärdighet.

SFS 2015:1047 Skolverket, UR, Forum för levande historia, Romska Modersmål (utom nationellt minoritetsspråk).
Leksaksbutik kungalv

Modersmål skolverket

Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan.

Rätten till modersmålsundervisning regleras i Skollagen 10 kap 7 §. En elev som har en  1 Skolverket (2002), Myndigheten för skolutveckling (2004). 2 Av elever som avslutade grundskolans årskurs 9 läsåret 2006/07 var det genomsnittliga me- ritvärdet  22:a och den 23:e februari (v.
Svensk e posttjänst

q initiative app
klartext engelska
sagverk skane
cladophora glomerata
jonas granfelt alla bolag
telia mobilt bredband kontant refill

Syftet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Modersmålsundervisning ger elever med ett annat 

En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. (5 kap. 4 § skolförordningen respektive 9 kap. Elever från familjer där man har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och  15 nov 2019 I början av läsåret presenterade Skolverket ett förslag till nya kursplaner i kursplanen för mig och mina kollegor som undervisar i modersmål? 2014-nov-19 - Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Tema modersmål Skolverket Grönsaker, Tips, Engelska. Sparad från  19 feb 2016 de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål.